Letselschade door een onveilig product

Letselschade kan door vele oorzaken ontstaan. Wanneer u letselschade hebt opgelopen ten gevolge van een gebrekkig, en dus onveilig product, bestaat er een grote kans dat u recht heeft op een schadevergoeding. Zowel materiële als immateriële schade kan vergoed worden. In dit blog benoemen we voorbeelden van onveilige producten en wat u kunt doen om de schade te claimen bij uw verzekering en de aansprakelijke in kwestie.

Voorbeelden van onveilige producten

Als consument verwacht u een product van hoge kwaliteit en die voldoet aan de veiligheidseisen. Als u een product koopt dan mag u ervan uit gaan dat u deze veilig kunt gebruiken. Is dit niet het geval? Vanuit een juridisch oogpunt is een product onveilig en kan schade toebrengen. Hieronder noemen we enkele voorbeelden van onveilige producten:

  • Bedorven vlees;
  • Een mobiele telefoon die plotseling explodeert;
  • Een trap waarbij de trede afbreekt;
  • Een medicijn met veel nadelige bijwerkingen;
  • Een nieuwe auto met kapotte rem.

Uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden van onveilige producten. Maar u kunt u voorstellen dat wanneer een van bovengenoemde producten niet naar behoren functioneert, deze lichamelijk en/of psychisch letsel kunnen veroorzaken. Het eerste wat u moet doen nadat u letsel heeft opgelopen is het verzamelen van gegevens van de tegenpartij. Daarna is het zaak om u zo snel mogelijk te laten onderzoeken door een arts. We adviseren om daarom altijd uw recht op vergoeding te claimen bij de tegenpartij. 

De bewijslast 

Gelukkig hoeft u als slachtoffer niet de schuld van de producent van het product te bewijzen. Het is echter wel van belang dat u aantoont dat u daadwerkelijk schade hebt geleden en dat die schade is veroorzaakt door het betreffende product. Daarnaast moet de claim binnen drie jaar worden ingesteld, anders vervalt het recht om aanspraak te doen op de vergoeding van de schade.

Schadeposten die u kunt vorderen

Bij letselschade door een defect product maakt u vermoedelijk verschillende kosten. Denk aan reiskosten, de kosten voor een ziekenhuisverblijf, een vergoeding voor huishoudelijke hulp en eventueel verlies aan arbeidsvermogen. Deze kosten kunt u verhalen op de wederpartij, dit hoeft u niet zelf te betalen. Het is wel van belang dat u alle bonnetjes van de diverse kostenposten goed bewaard, het is bewijsmateriaal. Bovendien maakt dit het indienen van de schadeclaim bij de aansprakelijke een stuk eenvoudiger. 

Deskundig advies bij letselschade

U heeft letselschade opgelopen door een onveilig product? Dan vraagt u zich waarschijnlijk af hoe u nu verder moet. Hier kan een letselschadeadvocaat in Rotterdam u bij helpen. Zij zullen namens u onderhandelen met de tegenpartij om zo het gewenste resultaat te behalen. Zo kunnen ze een inventarisatie maken van de gemaakte schadeposten, deze beargumenteren en vorderen bij de wederpartij. Alle lasten dragen zij, zodat u dat niet hoeft te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *