BEZWAAR UWV

bezwaar UWV

Als u een brief hebt ontvangen van het UWV waarin het UWV een beslissing heeft genomen waar u het niet mee eens bent? Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw rechten en plichten van uw uitkering (WW, Ziektewet, WIA (WGA of IVA), WAO, Wajong, WAZO of ZEZ). U kunt in bezwaar gaan tegen deze beslissing van het UWV. In de brief vindt u de wijze van bezwaar maken tegen UWV. De bezwaarprocedure schort echter het besluit niet op. Als u een boete moet betalen volgens het UWV, dan moet u dit ook doen. Als het UWV u achteraf in het gelijk stelt, zult u het bedrag terugkrijgen.

bezwaar UWV

Meestal is de termijn 6 weken om het bezwaar bij UWV in te kunnen dienen. In sommige gevallen is deze termijn korter, namelijk 2 weken, bij beslissingen die gaan over de Ziektewetuitkering. Als uw bezwaar bij UWV te laat ingediend is, wordt u niet-ontvankelijk verklaard. In een dergelijk geval wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. U kunt online of per post bezwaar bij UWV maken. Benoem in uw bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de beslissing over uw uitkering van het UWV. Eventuele bewijzen kunt u het beste meteen meesturen met het bezwaarschrift, als bijlage(n).

U zult een ontvangstbevestiging van het bezwaar van UWV ontvangen, waarna het UWV uw situatie opnieuw zal beoordelen. Het kan zijn dat het UWV u uitnodigt voor een gesprek, de zogenaamde hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting wordt uw bezwaarschrift met u besproken en kunt u vragen stellen aan het UWV. Binnen 13 weken zult u een beslissing op bezwaar van UWV ontvangen. Als er medische redenen betrokken zijn, dan heeft het UWV 17 weken de tijd voor het nemen van een beslissing op bezwaar.

U kunt bij de rechtbank een beroepsprocedure starten als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van UWV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *